Merkezefendi Belediyesi | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri
Anasayfa Belediyemizden Haberler
2018 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ
02.07.2018
    Merkezefendi Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca 06 Temmuz 2018 Cuma günü saat:17.00'de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.


 

-         - Yoklama ve toplantının açılışı,

 1-      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (L) bendinde “Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.” hükmüne istinaden Belediyemiz hizmetlerinde bazı kadrolarda görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personellerin derece terfilerinde sıkıntıya düşülmemesi için ekli cetvelde yer alan kadroların derece değişikliklerinin tetkik ve karara bağlanmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

2-      Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden ortaöğretim, lise ve dengi okullarda okuyan öğrencilere, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında verilecek olan “Öğrenim Yardımı” nın; süresi, miktarı ve kaç öğrenciye verileceğinin belirlenmesine ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı.

3-      Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan kamu ve özel liselerin 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle 11 inci sınıfında okuyan öğrencilere yönelik düzenlenecek olan “İstanbul Eğitim, Gençlik ve Kültür Gezisi” kapsamında karar alınmasına ilişkin Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün yazısı.

4-      Merkezefendi Belediyesi sınırları içerisinde yapı yaklaşık birim maliyetlerine ve emlak değerlerine göre otopark katılım bedellerinin belirlenmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

5-      Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37 nci maddesine istinaden 2018 yılı gider bütçesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü 06.5.7.07 bütçe kodlu Yol Yapım Giderleri ödeneğine 43.000.000,00 TL, 06.5.7.04 bütçe kodlu Sosyal Tesisler ödeneğine 15.000.000,00 TL ve 06.5.7.90 bütçe kodlu Diğerleri ödeneğine 2.000.000,00 TL olmak üzere toplam 60.000.000,00 TL ek ödenek verilmesi hususuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

6-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Gümüşçay Mahallesi, M22A17D3C pafta, 460 ada, 1 no.lu parselde trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

7-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Hacıeyüplü Mahallesi sınırları içerisinde M22A11C3C, M22A12D4D, M22A16B2B, M22A17A1A paftalar, 191 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

8-      Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi sınırları içerisinde, M22A17A4B pafta, 111 ada, 9 ve 10 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

9-      Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/04/2018 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/04/2018 tarih ve 450 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde,  tapunun Şirinköy Mahallesi, 5553 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süreci içerisinde yapılan itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

10-  Denizli ili, Merkezefendi İlçesi, Başkarcı Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25C2D pafta, 220 Ada, 4-5 ve 6 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı.

11-  5393 sayılı Belediye Kanunun 20 nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince 2018 Yılı Meclis Tatil Ayının ve Meclis Toplantı gününün belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı. Fotoğraflar
 

Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi - Muhammet SUBAŞIOĞLU | Merkezefendi Belediyesi, Denizli Merkezefendi, Offroad, Denizli Offroad, Merkezefendi Offroad, Bisisklet, Havuz, Bursa-Çanakkale, İstanbul Gezisi, Kapalı Pazaryerleri, Merkezefendi Halısaha, Asfalt Projeleri, Toplantı ve Sergi Salonu, Başkarcı Düğün Salonu, Sağlık Merkezi, Tenis Merkezi, Offroad Pisti, Bisiklet Yolları, Merkezefendi Kültür Merkezi, Taziye Evi, Z Kütüphane, Denizli Kütüphane, Merkezefendi Kütüphane, Ornaz Vadisi, Başkarcı Kır Düğün Salonu, Spor ve Sosyal Tesisler, Başkarcı Macera Parkı, Karaçay Sosyal Tesisleri